Podporujeme neziskový sektor
Vracíme hodnotu společnosti

Na své cestě jsme od české společnosti dostali mnoho skvělých příležitostí, kvalitní vzdělání a svobodné prostředí pro podnikání. Tyto příležitosti se teď snažíme zprostředkovat další generaci.

Česko je v našich představách země tažená technologiemi, chytrými a vzdělanými lidmi a rovnými příležitostmi. Země, ve které se dobře a svobodně žije. Být montovnou Evropy považujeme za plýtvání našeho potenciálu a stejně tak bytostně nesnášíme klientelismus a korupci.

Místo podpory Giving Pledge, kdy se filantropie soustředí do pozdních fází života jedince, jsme se rozhodli podporovat neziskové organizace finančně i lidsky již nyní. Každý rok alokujeme do neziskového sektoru procenta hodnoty našeho portfolia. Za rok 2022 jsme věnovali přes 100 milionů korun, včetně rozsáhlé pomoci ukrajinským uprchlíkům. V naší vizi chceme filantropické aktivity plynule zvyšovat až na stovky milionů korun ročně.

Podpoře neziskových organizací alokujeme i významnou část našich časových zdrojů. Pomáháme neziskovým organizacím fungovat strategicky a systematicky. Stanovovat si měřitelné cíle, vybrat vhodnou strategii a získat na její exekuci dostatečné zdroje. 

Součástí našeho přesvědčení je i to, že nefinancujeme projekty týkající se hazardu, tabákových výrobků, lihovin a spotřebitelských úvěrů.

Bude nám ctí, pokud se nám podaří nasměrovat další úspěšné podnikatele k podpoře pozitivních společenských změn a budování lepšího Česka

Vzdělávání

Vzdělaná společnost je prosperující společnost. Potřebujeme lidi se schopností kriticky přemýšlet, hledat informace a vnímat svět v souvislostech. Proto podporujeme následující organizace:

Image
Jeden svět na školách

Snažíme se organizaci pomoci přemýšlet marketingově tak, aby se jejich velice kvalitní vzdělávací programy dostaly k co největšímu počtu učitelů, žáků a studentů.

Image
Nadace OSF

Stáli jsme u zrodu projektu vysokoškolských stipendií pro Romy, které již několik let financujeme mj. s Nadací Albatros. Je nám ctí podporovat budoucí Romské vzory.

Image
Učitel naživo

OECD doporučuje 40 % celé pedagogické výuky realizovat prakticky. Proto podporujeme Učitele naživo, který má funkční vzdělávací program pro učitele – což do našeho školství může přivést moderně vyučující a smýšlející učitele.

Image
English College in Prague

Téměř 10 let plně hradíme školné a kapesné šesti dětem z nízkopříjmových rodin nebo dětských domovů. Tři stipendisté se dostali na nejprestižnější univerzity světa – Oxford, Cambridge a London School of Economics.

Image
Daniel Prokop

Podporujeme výzkumnou organizaci PAQ Research Daniela Prokopa, autora knihy Slepé skvrny, se zaměřením na analýzy a doporučení v oblasti vzdělávání a sociální politiky.

Image
Můžeš podnikat

Cílem Můžeš podnikat je inspirovat studenty k podnikavosti a angažovanosti a rozvíjet tak podnikavost v Česku. Propojuje školy s odborníky z praxe a učí příběhy úspěšných podnikatelů.

Image
Skautský institut

Pomáháme zachovat tradici Skautu a Junáka. Institut provozuje společenské centrum a připravuje program pro školy a skautské oddíly.

Demokracie a antikorupční prostředí

Transparentní, otevřené prostředí je klíčové pro budoucí vývoj naší země. Podporujeme organizace, které demokratické principy sledují a pomáhají napravovat nedokonalou legislativu. Jsme velcí zastánci otevřenosti. Stát by neměl utajovat nic s výjimkou záležitostí přímo ohrožující bezpečnost. Otevřenost státního aparátu povede k většímu zapojení veřejnosti, k nalezení mnoha optimalizací a k vytvoření mnoha podnikatelských příležitostí.

Image
Rekonstrukce státu

Aktivně posouvá protikorupční zákony a normy směřující k vyšší transparentnosti. Velmi agilně reaguje na aktuální vývoj a upozorňuje na rizika realizovaných politických kroků. Zároveň hlídá i zejména předvolební sliby politiků a jejich plnění.

Image
Hlídač státu

Stojí za zpřístupnění informací o aktivitách veřejné správy: registr smluv, veřejných zakázek, přehled dotací, insolvenční rejstřík, přehled sponzorů politických stran, K-index nebo počty volných lůžek v průběhu koronavirové epidemie.

Image
Forum 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. 

Image
Česko.Digital

Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků a největší civic-tech organizace v Evropě. Pomocí moderních technologií propojujeme neziskovky, veřejný sektor a státní správu a společně měníme Česko k lepšímu. Komunitu Česko.Digital založili v roce 2019 Jakub Nešetřil, Radka Horáková a Eva Pavlíková. Aktuálně je v komunitě přes 5 700 dobrovolníků. Cílem Česko.Digital je budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky. 

Životní prostředí

Nadcházející klimatickou změnu považujeme za neoddiskutovatelnou. Snažíme se podporovat změny, které pomohou zadržet vodu v naší krajině a postupně změní model zemědělství do udržitelného režimu, kdy nedochází k degradaci půdy.

Image
Nadace Živá půda

Podporujeme udržitelné zemědělství a vztah vlastníků i zemědělců k půdě s cílem zachovat kvalitní půdu i dalším generacím. Snažíme se edukovat majitele půdy tak, aby si uměli nastavit podmínky, které ekonomicky dávají smysl i zemědělcům a motivují je k dlouhodobé, kvalitní práci s půdou.

Ekonomika

Podporujeme aktivity napravující nedokonalé prvky v našem daňovém a legislativním systému. Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že je třeba snížit zdanění práce a daňový výpadek vyrovnat systémově nastaveným ale současně férovým zdaněním kapitálu. Snažíme se ovlivnit především rizikové prvky pro ekonomicky nejslabší část obyvatelstva, která je také nejsnáze zdanitelná. Typickým příkladem je naše nastavení exekučních pravidel.

Image
Člověk v tísni

Jsme největším českým donorem Člověka v tísni. Podporujeme jejich aktivity zmírňující dopad zejména exekucí mezi sociálně slabšími skupinami. 

Image
Aspen Institute

Cílem středoevropské pobočky Aspen Institute je rozvíjet mezioborovou spolupráci, podporovat středoevropské lídry z různých sektorů a přispívat k analýze a řešení naléhavých otázek současného hospodářského, sociálního a myšlenkového vývoje na expertním a nestranickém základě.

Image
Exekuce a dluhy

Společně bojujeme za férovější model exekucí a insolvencí v Česku. Máme téměř 1 milion lidí v exekuci, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Na tento milion obyvatel připadá přes 4 miliony exekucí – mnohočetné exekuce jsou bohužel běžné. Z exekucí často není úniku, značná část lidí není schopna splácet ani úrok a unikají do šedé ekonomiky. Snažíme se upravit náš exekuční zákon tak, aby byl nastaven podobně jako ve většině evropských zemí a umožnil lidem v exekuci se vracet zpátky k běžnému životu. Chceme je vrátit na pracovní trh bez neoprávněného zatěžování jejich zaměstnavatelů.

Přemýšlíte o tom, že se k nám chcete přidat?

Podívejte se na seznam aktuálně nabízených pozic. Nenašli jste pozici, která by se pro vás hodila? Nevadí! Zašlete nám životopis nebo odkaz na LinkedIn a motivační dopis.

Těšíme se!