Podporujeme neziskový sektor.
Vracíme hodnotu společnosti.

Na své cestě jsme od české společnosti dostali mnoho skvělých příležitostí, kvalitní vzdělání a svobodné prostředí pro podnikání. Tyto příležitosti se teď snažíme zprostředkovat další generaci.

Česko je v našich představách země tažená technologiemi, chytrými a vzdělanými lidmi a rovnými příležitostmi. Země, ve které se dobře a svobodně žije. Být montovnou Evropy považujeme za plýtvání našeho potenciálu a stejně tak bytostně nesnášíme klientelismus a korupci.

Místo podpory Giving Pledge, kdy se filantropie soustředí do pozdních fází života jedince, jsme se rozhodli podporovat neziskové organizace finančně i lidsky již nyní. Každý rok alokujeme do neziskového sektoru procenta hodnoty našeho portfolia. Za rok 2020 jsme věnovali celkem 50 milionů Kč. V naší vizi chceme filantropické aktivity plynule zvyšovat až na stovky milionů korun ročně.

Podpoře neziskových organizací alokujeme i významnou část našich časových zdrojů. Pomáháme neziskovým organizacím fungovat strategicky a systematicky. Stanovovat si měřitelné cíle, vybrat vhodnou strategii a získat na její exekuci dostatečné zdroje. 

Součástí našeho přesvědčení je i to, že nefinancujeme projekty týkající se hazardu, tabákových výrobků, lihovin a spotřebitelských úvěrů.

Bude nám ctí, pokud se nám podaří nasměrovat další úspěšné podnikatele k podpoře pozitivních společenských změn a budování lepšího Česka

Vzdělávání

Vzdělaná společnost je prosperující společnost. Potřebujeme lidi se schopností kriticky přemýšlet, hledat informace a vnímat svět v souvislostech. Proto podporujeme následující organizace:

Image
Jeden svět na školách

Snažíme se organizaci pomoci přemýšlet marketingově tak, aby se jejich velice kvalitní vzdělávací programy dostaly k co největšímu počtu učitelů, žáků a studentů.

Image
Nadace OSF

Stáli jsme u zrodu projektu vysokoškolských stipendií pro Romy, které již několik let financujeme mj. s Nadací Albatros. Je nám ctí podporovat budoucí Romské vzory.

Image
Učitel naživo

OECD doporučuje 40 % celé pedagogické výuky realizovat prakticky. Proto podporujeme Učitele naživo, který má funkční vzdělávací program pro učitele – což do našeho školství může přivést moderně vyučující a smýšlející učitele.

Image
English College in Prague

Téměř 10 let plně hradíme školné a kapesné šesti dětem z nízkopříjmových rodin nebo dětských domovů. Tři stipendisté se dostali na nejprestižnější univerzity světa – Oxford, Cambridge a London School of Economics.

Demokracie a antikorupční prostředí

Transparentní, otevřené prostředí je klíčové pro budoucí vývoj naší země. Podporujeme organizace, které demokratické principy sledují a pomáhají napravovat nedokonalou legislativu. Jsme velcí zastánci otevřenosti. Stát by neměl utajovat nic s výjimkou záležitostí přímo ohrožující bezpečnost. Otevřenost státního aparátu povede k většímu zapojení veřejnosti, k nalezení mnoha optimalizací a k vytvoření mnoha podnikatelských příležitostí.

Image
Rekonstrukce státu

Aktivně posouvá protikorupční zákony a normy směřující k vyšší transparentnosti. Velmi agilně reaguje na aktuální vývoj a upozorňuje na rizika realizovaných politických kroků. Zároveň hlídá i zejména předvolební sliby politiků a jejich plnění.

Image
Hlídač státu

Stojí za zpřístupnění informací o aktivitách veřejné správy: registr smluv, veřejných zakázek, přehled dotací, insolvenční rejstřík, přehled sponzorů politických stran, K-index nebo počty volných lůžek v průběhu koronavirové epidemie.

Image
Spolek pro liberální demokracii

Námi založený spolek, který podporuje slučování demokratických stran pro parlamentní volby 2021. Demokratické strany v minulých volbách na zisk jednoho mandátu potřebovaly výrazně více hlasů oproti například Hnutí ANO. Společná kandidátka řeší tuto nerovnost.

Životní prostředí

Nadcházející klimatickou změnu považujeme za neoddiskutovatelnou. Snažíme se podporovat změny, které pomohou zadržet vodu v naší krajině a postupně změní model zemědělství do udržitelného režimu, kdy nedochází k degradaci půdy.

Vlastnictví půdy

Společně s Liborem Winklerem (RSJ) realizujeme projekt, který bude směřovat k odpovědnějšímu přístupu k vlastnictví zemědělské půdy. Tak, aby vlastnící, kterých je v ČR přes 3 miliony, od zemědělců využívajících jejich půdu požadovali hospodaření stylem, který je udržitelný. Zároveň se snažíme edukovat majitele půdy tak, aby si uměli nastavit podmínky, které ekonomicky dávají smysl i zemědělcům a motivují je k dlouhodobé, kvalitní práci s půdou.

Ekonomika

Podporujeme aktivity napravující nedokonalé prvky v našem daňovém a legislativním systému. Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že je třeba snížit zdanění práce a daňový výpadek vyrovnat systémově nastaveným ale současně férovým zdaněním kapitálu. Snažíme se ovlivnit především rizikové prvky pro ekonomicky nejslabší část obyvatelstva, která je také nejsnáze zdanitelná. Typickým příkladem je naše nastavení exekučních pravidel.

Exekuce a dluhy

Společně bojujeme za férovější model exekucí a insolvencí v Česku. Máme téměř 1 milion lidí v exekuci, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Na tento milion obyvatel připadá přes 4 miliony exekucí – mnohočetné exekuce jsou bohužel běžné. Z exekucí často není úniku, značná část lidí není schopna splácet ani úrok a unikají do šedé ekonomiky. Snažíme se upravit náš exekuční zákon tak, aby byl nastaven podobně jako ve většině evropských zemí a umožnil lidem v exekuci se vracet zpátky k běžnému životu. Chceme je vrátit na pracovní trh bez neoprávněného zatěžování jejich zaměstnavatelů.

Purpose Ventures

Součástí Pale Fire Capital skupiny je i seed fond Purpose Ventures, který se zaměřuje na investice do ambiciózních technologických firem s vyšším smyslem než jen vydělávání peněz. Investujeme do oblastí Udržitelné prostředí, Zdravý život a Lidský potenciál. Partnerem fondu s kapitálem 100 milionů Kč je David Šiška.

Ozvěte se!
Image