Informace pro investory

Informace zveřejňované v souvislosti s emisí dluhopisů Pale Fire Financing a.s.
Konsolidovaná výroční zpráva Pale Fire Capital SE 2023
Potvrzení auditora o výpočtu Poměru LTV k 31.12.2023
Výroční zpráva významné společnosti – WarmUpInbox s.r.o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – VirtualTraining s.r.o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – Uptime Robot Service Provider Limited 2023
Výroční zpráva významné společnosti – Semantic Visions, s.r.o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – CyberPanda s. r. o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – Coweo Technologies s.r.o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – AUKRO s.r.o. 2023
Výroční zpráva významné společnosti – ACOND a.s. 2023
Výroční zpráva Pale Fire Financing a.s. 2023
Oznámení o 5. výplatě kuponu PALE F. F. 5,75/26, ISIN CZ0003534596
Oznámení společností zahrnutých do valuace 2023
Certifikát o poměru LTV k 30.6.2023
Pololetní finanční zpráva Pale Fire Financing a.s. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – ACOND s.r.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Aukro s.r.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Coweo Technologies s.r.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Digitics SA k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Semantic Visions, s.r.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – Uptime Robot Service Provider Limited k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – VirtualTraining s.r.o. k 30.6.2023
Účetní závěrka významné společnosti – WarmUpInbox s.r.o. k 30.6.2023
Oznámení o 4. výplatě kuponu PALE F. F. 5,75/26, ISIN CZ0003534596
Konsolidovaná výroční zpráva Pale Fire Capital SE 2022
Výpočet poměru LTV k 31.5.2023
Potvrzení auditora o výpočtu Poměru LTV k 31.12.2022
Účetní závěrka významné společnosti – DIGITICS S.A. 2022
Výroční zpráva významné společnosti – Semantic Visions, s.r.o. 2022
Účetní závěrka významné společnosti – Coweo Technologies s.r.o. 2022
Výroční zpráva významné společnosti – Uptime Robot Service Provider Ltd. 2022
Výroční zpráva významné společnosti – ACOND a.s. 2022
Výroční zpráva významné společnosti – AUKRO s.r.o. 2022
Výroční zpráva Pale Fire Financing a.s. 2022
Oznámení o 3. výplatě kuponu PALE F. F. 5,75/26, ISIN CZ0003534596
Oznámení společností zahrnutých do valuace 2022
Účetní závěrka významné společnosti – Favi k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – Aukro k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – Uptime Robot k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – Extra Online Media k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – teamIT k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – emaillistverify.com k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – Coweo k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – WarmUpInbox k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – Semantic Visions k 30.6.2022
Účetní závěrka významné společnosti – DIGITICS k 30.6.2022
Výpočet poměru LTV k 30.6.2022
Pololetní účetní závěrka Pale Fire Financing a.s. k 30.6.2022
Oznámení o 2. výplatě kuponu PALE F. F. 5,75/26, ISIN CZ0003534596
Zpráva auditora k účetní závěrce společnosti DIGITICS S.A. k 30.4.2021
Výroční zpráva významné společnosti – DIGITICS S.A. k 30.4.2021
Konsolidovaná výroční zpráva Pale Fire Capital SE 2021
Potvrzení auditora k výpočtu Poměru LTV
Výroční zpráva významné společnosti – TeamIT 2021
Výroční zpráva významné společnosti – Extra online media 2021
Výroční zpráva významné společnosti – Favi 2021
Výroční zpráva významné společnosti – Aukro 2021
Účetní závěrka významné společnosti – UptimeRobot 2021
Účetní závěrka významné společnosti – Semantic Vision 2021
Výroční zpráva Pale Fire Capital SE 2021
Výroční zpráva Pale Fire Financing a.s. 2021
Oznámení o 1. výplatě kuponu PALE F. F. 5,75/26, ISIN CZ0003534596
Oznámení společností zahrnutých do valuace
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vnitroskupinových úvěrů
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vnitroskupinových úvěrů
Informace ke Smlouvě o úvěru uzavřené mezi Pale Fire Financing a.s. a Pale Fire Capital SE ze dne 30.9.2021
Informace o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady č. 1/2021
Konečné výsledky veřejné nabídky – oznámení
Zástavní smlouva k akciím v korporaci PFC SE
Zástavní smlouva k akciím v korporaci PFF
Zástavní smlouva k akciím v korporaci PFC SE
Zástavní smlouva k pohledávkám z bankovního účtu
Zástavní smlouva k pohledávkám z vnitropodnikových úvěrů
Stanovy emitenta (Pale Fire Financing a.s.)
Stanovy ručitele (Pale Fire Capital SE)
Dodatek č. 1 k emisnímu prospektu dluhopisů
Smlouva s administrátorem
Smlouva s agentem pro zajištění
Emisní prospekt + emisní podmínky 5,75/2026
Pale Fire Financing a.s. udělil J&T BANCE mandát k umístění střednědobých dluhopisů
Auditovaná zahajovací rozvaha emitenta (Pale Fire Financing a.s.)
Auditovaná účetní závěrka ručitele (Pale Fire Capital SE) 2020
Auditovaná účetní závěrka ručitele (Pale Fire Capital SE) 2019

Informace o Emitentovi
Výbor pro audit
Pale Fire Financing a.s.
Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 116 43 064

Informace o Ručiteli
Pale Fire Capital SE
Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 041 65 918