Informace pro investory


Informace o Emitentovi
Pale Fire Financing a.s.
Žatecká 55/15, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 116 43 064

Informace o Ručiteli
Pale Fire Capital SE
Žatecká 55/15, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 041 65 918