Oznamujeme investici do posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR

PFCNovinky

Oznamujeme investici do posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR. Tímto krokem chceme přispět ke snížení potřeb energetických dodávek z Ruska. 

Události posledních dnů, ve spojitosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, nás v Pale Fire Capital přiměly k investici mimo naši obvyklou oblast. Tímto oznamujeme záměr vybudovat solární kapacity s výkonem 20 MW za účelem pomoci České republice snížit její energetickou závislost na dodávkách ruského zemního plynu a ropy. Očekávaný objem investice je cca 15 milionů EUR, včetně bankovního financování.

Toto rozhodnutí jsme učinili navzdory tomu, že investice nesplňuje naše standardní měřítka ekonomické návratnosti, nicméně v současné situaci považujeme za nezbytné jít příkladem a aktivně se podílet na zvyšování energetické bezpečnosti naší země,” uvedl Jan Barta, partner Pale Fire Capital, a dodal: Pevně věříme, že tento krok bude inspirovat ostatní podnikatele v České republice k obdobným investicím nejen v oblasti fotovoltaiky, ale např. i k energetickým úsporám, zateplování, alternativních zdrojích energie apod.”

Sekundárním efektem této investice bude plná dekarbonizace elektrické energie spotřebované všemi třiceti firmami v investičním portfoliu Pale Fire Capital, jelikož předpokládané množství vyrobené elektrické energie bude značně převyšovat jejich celkovou spotřebu.

Skupina tímto vyzývá developery solárních elektráren k zaslání nabídek připravených investičních projektů. Mimo to je otevřená i kapitálové participaci na projektech, pro které developeři shánějí dodatečný kapitál.