Vzdělávací seminář pro NGOs

PFCNovinky

Filantropie je pro nás zásadním tématem, každý rok věnujeme desítky milionů různým NGOs a skrze ně chceme pomáhat měnit to, jak se v Česku máme. Naší vizí je filantropické aktivity plynule navyšovat až na stovky milionů korun ročně. Mimo to však víme, že je důležité vedle financí umět nabídnout i náš čas a sdílet know-how, které můžeme nabídnout. Všem neziskovým organizacím, které podporujeme, tak nabízíme konzultace a pohled z byznysového prostředí, ve kterém jsme silní.

Za rok 2020 jsme věnovali celkem 50 milionů Kč. Chceme vidět, kam tyto finance míří a kam naše vynaložená energie směřuje. Díky tomu cíleně pomáháme tam, kde je naše největší přidaná hodnota.

Podpoře neziskových organizací jsme věnovali a věnujeme velkou část našeho času – pro rok 2022 a roky nadcházející bychom našeho času chtěli věnovat ještě více a také se více seznámit s lidmi v daných neziskovkách. I proto jsme zorganizovali první společné setkání pro NGOs, které dlouhodobě podporujeme. Vzdělávací seminář byl na téma ScaleUp, protože cítíme, že i v neziskovém prostředí je potřeba umět fungovat systematicky, umět si stanovit měřitelné cíle, nastavit strategii a umět získat dostatečné zdroje na její exekuci. V neposlední řadě víme, že kromě NGO je potřeba myslet i na donora na druhé straně.

Velmi si vážíme toho, že na náš vzdělávací seminář přijalo pozvání celkem 13 neziskových organizací. Ty s námi strávily den a půl na statku Všetice na semináři ScaleUp a zároveň zde byl dostatek prostoru se osobně více poznat. Vřelé díky patří i Šimonu Pánkovi (Člověk v tísni) za inspirativní řeč na začátku našeho společného setkání.

Děkujeme a těšíme se na další setkání!