Pale Fire Capital pokračuje v humanitární podpoře Ukrajiny

PFCNovinky

Skupina Pale Fire Capital pokračuje v humanitární podpoře Ukrajiny a s ohledem na naplnění ubytovacích kapacit prvního zařízení pronajala okamžitě další celý hotel s 216 lůžky. Nyní tak zajistila dohromady přes 500 lůžek. Koordinovat provoz v druhém pražském zařízení bude Skautský Institut. 

První pražské zařízení má kapacitu 250 míst, druhé zhruba 216, další zařízení je v jižních Čechách a nabízí zhruba 50 lůžek. Kapacita první pražské lokality je naplněna i s přistýlkami, poslední dva volné pokoje jsou bezbariérové a připraveny pro osoby upoutané na invalidní vozík, s výrazně zhoršenou mobilitou či s úrazem. V ubytovacím zařízení jsou zejména maminky, případně babičky s dětmi a studenti či absolventi. Ubytovaní ve spolupráci s Organizací pro uprchlíky (OPU) má plnou podporu služeb sociálních pracovníků, právníka, psycholožky, lektora vzdělávacích aktivit pro děti, tlumočníka a mnohé další podpůrné služby. Polopenze je rovněž zajištěna.  Provoz v druhém ubytovacím zařízení bude zajišťovat Skautský institut.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se ozvali a pomáhají s námi, z vlny solidarity mezi jednotlivci, organizacemi i podnikateli máme obrovskou radost. Stále se nám ozývají další a další s nabídkou pomoci. Moc děkujeme,” komentuje aktuální situaci Jan Barta, partner Pale Fire Capital.

Jedním ze zásadních skautských principů je to, že silnější chrání slabšího. Ve chvíli, kdy k nám proudí tisíce lidí z válkou zasažené Ukrajiny, je pro nás přirozené snažit se tento princip co nejlépe naplnit. Projektu, který jsme si nazvali „Hotel Svojsík“, se v tuto chvíli ujímáme s výhledem na několik měsíců, otevřít chceme už ve středu ráno,” doplnil Miloš Říha, ředitel Skautského Institutu.

Nejdůležitější je zajistit hlavně bezpečný prvotní azyl, klid, důstojné podmínky a dostatek zdravotního a dalšího materiálu pro první týdny. Z řad ubytovaných ale už zaznívá i zájem o práci – lidé nechtějí jen využívat štědrosti Čechů, chtějí se také aktivně zapojit do pracovního procesu. Financovat provoz objektů bude skupina PFC tak dlouho, jak to bude nutné. 

O organizaci Skautský institut
Skautský institut je zřízen Junákem — českým skautem a působí v 8 městech ČR. Pečuje o paměť skautingu a skauting popularizuje. Každoročně pořádá stovky akcí, přednášek, programů pro oddíly, setkání a workshopy – vytváří prostor pro debatu a hledání nových impulsů. Mezi další činnosti patří např. příprava programů pro školy i skautské oddíly a aktivity pro krajinu či provoz Skautského archivu. Soustředí se také na vytváření příležitostí k občanské aktivitě dospívajících.

Kontakt pro média: Jakub Ambrozek, mluvčí, jakub.ambrozek@skautskyinstitut.cz, tel.: +420 776 467 565